• ul. Norwida 2
 • 80-280 Gdansk
 • Poland
Company Registry Data:
Software development & Agile consulting, Atlassian Expert Software products for collaboration
 • Spartez Sp. z o.o.
 • ul. Norwida 2
 • 80-280 Gdańsk
 • Poland
 • SPARTEZ Went i Wspólnicy Spółka Jawna
 • ul. Na Zboczu 33
 • 80-110 Gdańsk
 • Poland
 • VAT number: 584-272-77-22
 • REGON (National Official Business Register): 221668280
 • KRS (National Court Register): 0000422727
 • Registry court:
 • Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
 • VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 • Initial capital: 60 000 PLN
 • NIP (Tax Id. No): PL 583-300-55-38
 • REGON (National Official Business Register): 220524833
 • KRS (National Court Register): 0000294899
 • Bank name: Citi Handlowy
 • BIC/SWIFT: CITIPLPX
 • Bank accounts:
 • PLN 83 1030 1117 0000 0000 8956 7009
 • USD 61 1030 1117 0000 0000 8956 7017
 • EUR 39 1030 1117 0000 0000 8956 7025
 • Bank name: Citi Handlowy
 • BIC/SWIFT: CITIPLPX
 • Bank accounts:
 • PLN 91 1030 0019 0109 8530 0015 3588
 • USD 90 1030 0019 0108 4060 1101 5782